ชื่อ - สกุล :จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน้าที่หลัก :อาจารย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :fhumjns[!@!]ku.ac.th
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์